ZINTUIGELIJKE PRIKKELVERWERKING

 

 

Zintuiglijke prikkelverwerking is het proces van het opnemen, selecteren en verwerken van zintuiglijke informatie in de hersenen en daar op te kunnen reageren.

Ieder zintuig vangt specifieke prikkels op om te verwerken. Al deze informatie vanuit de buitenwereld en ons lichaam wordt gekoppeld en tot een plaatje gevormd in de hersenen. De zintuigen werken 24 uur per dag. Dus eigenlijk krijgen we 24 uur per dag prikkels binnen die verwerkt moeten worden.

 

De zintuigen : welke zintuigen hebben we?

 • Gehoor / auditieve systeem
 • (Begrijpend) zien / visuele systeem
 • Evenwicht en oriëntatie / vestibulaire systeem
 • Houding- en bewegingsgevoel in spieren en gewrichten / proprioceptieve systeem
 • Tast / tactiele systeem
 • Smaak
 • Reuk

 

Als deze samenwerking niet goed verloopt ontstaan er problemen in het gedrag (motorisch en/ of sensorisch). Dit wordt ook wel een registratieprobleem genoemd. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • (Begrijpend) zien / visuele systeem: de juf in de klas wel of niet zien, de bal niet aan zien komen.
 • Evenwicht en oriëntatie / vestibulaire systeem: niet durven schommelen, misselijk in de auto worden, moeite hebben met over een schuin of ongelijke ondergrond te lopen.
 • Houding- en bewegingsgevoel in spieren en gewrichten / proprioceptieve systeem: moeite met  klimmen en klauteren, springen, stilzetten,  of juist heel hoog klimmen en springen zonder gevaar te zien.
 • Tast / tactiele systeem: niet graag vieze handen krijgen, op blote voeten lopen ververvelend vinden, schrikken van aanrakingen, niet graag op schoot zitten.
 • Smaak: duidelijke voorkeur voor temperatuur van eten of structuur. Wel of niet uitgesproken voedsel willen eten of drinken.
 • Reuk: wil een ruimte niet in omdat het “stinkt”, wil niet bij iemand zitten in verband met geur van bijvoorbeeld parfum of shampoo.

 

Bij een registratie probleem kan sprake zijn van over- of onderregistratie.

Overregistratie: hierbij worden de prikkels als sterker ervaren. Bijvoorbeeld van het evenwichtsorgaan: niet durven schommelen, klimmen en klauteren; overregistratie van gehoor: oren dichthouden of geluiden maken als de klas onrustig wordt.

Onderregistratie: hierbij worden de prikkels niet of minder sterk ervaren. Onderregistratie van b.v. gewrichtssensoren: niet stil kunnen zitten, vaker vallen, moeite met klimmen en klauteren.

Er kunnen een of meerdere problemen tegelijkertijd optreden.

 

Wanneer u uw kind hierin herkent, kunt u contact met ons opnemen. Aan de hand van uw hulpvraag en middels het invullen van een vragenlijst, Sensory-Profile-NL, kan er een sensorisch profiel gemaakt worden. Het probleem wordt hierdoor verhelderd en kan aanleiding zijn voor behandeling, tips en/ of adviezen.

Het doel van de therapie is verbetering in de verwerking en organisatie van de prikkels te krijgen zodat het kind beter in staat is om met zijn omgeving te kunnen omgaan. Omgang met leeftijdsgenootjes, opletten in de klas, verbeteren van de motoriek, etc.

 

 

2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©