VERGOEDINGEN

 

 

Volwassenen

 

Fysiotherapie wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Dit wil zeggen dat uw zorgverzekeraar fysiotherapie alleen vergoed wanneer u een aanvullende zorgverzekering af heeft gesloten.

 

Er is echter een uitzondering. Wanneer uw aandoening voorkomt op de Lijst Borst (lijst van chronische aandoeningen) wordt de therapie vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De eerste 20 behandelingen worden dan vanuit uw aanvullende verzekering vergoed wanneer u deze heeft. Wilt u weten of uw klacht/aandoening voorkomt op de Lijst Borst? Neem gerust contact met ons op.

 

Kinderen (tot 18 jaar)

 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt als basisregel dat de eerste 9 behandelingen fysiotherapie vergoed worden door de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen als de eerste 9 behandelingen nog niet het gewenste resultaat hebben. Mochten er meer behandelingen nodig zijn, dan geldt in principe dat deze niet door de basiszorgverzekering worden gedekt. Wel kunt u dan nog aanspraak maken op een aanvullende zorgverzekering als u deze heeft. Voor bepaalde aandoeningen geldt dat mogelijk alle behandelingen worden vergoed. Wilt u weten welke dit zijn? Neem gerust contact met ons op.

 

Eigen risico

 

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u -  tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico.  Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

 

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden) zie www.defysiotherapeut.com

 

2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©