SPORTFYSIOTHERAPIE

 

 

Wat doet een sportfysiotherapeut?

 

De sportfysiotherapeut richt zich op preventie, voorlichting, onderzoek en behandeling van sportblessures.

 

Preventie

 

U zult merken dat de sportfysiotherapeut automatisch uw sportschoen onder de loep zal nemen. Wij zullen vragen naar de ondergrond waarop u traint, de materialen die u gebruikt en naar uw trainingsfrequentie en trainingsintensiteit. Wij zullen u wijzen op het belang van een goede warming-up en cooling-down. Wij dragen er zorg voor dat u kunt blijven sporten en voorkomen herhaling van dezelfde sportblessure. Voorkomen is uiteindelijk beter dan genezen. Daarom is preventie voor de sportfysiotherapeut nummer 1. En voor u natuurlijk ook, want sport is het middel om gezondheid te bevorderen en andere ziekten als gevolg van inactiviteit te voorkomen.

 

Voorlichting

 

Het geven van voorlichting is een belangrijke taak binnen ons dagelijkse werk als sportfysiotherapeut. Wij bekijken of u geschikt bent voor uw sport, maar adviseren u tevens over bijvoorbeeld de juiste grip van uw tennisracket en een passende techniek bij uw lichaamsbouw en fysieke mogelijkheden. Een ander voorbeeld kan zijn hoe u het zadel van uw racefiets op de juiste hoogte instelt en de afstand tot het stuur bepaalt, zodat u geen (rug)klachten krijgt. Wij geven u handvatten om zelf iets te doen als u last van acute of sluimerende blessures krijgt. Daarnaast kunnen wij u leren tapen of bandageren en kunnen we bijvoorbeeld uw trainer adviseren in het omgaan met blessures binnen uw sport.

 

Onderzoek

 

Als sportfysiotherapeut weten wij wat er in het lichaam gebeurt tijdens het sporten en hoe u geblesseerd raakt. We kijken naar uw motoriek en analyseren de blessure die is ontstaan. We brengen op basis van een sportspecifiek vraaggesprek en onderzoekende verrichtingen (dreigende) blessures of prestatie verminderende factoren in kaart en relateren deze aan uw hulpvraag, waarna we een behandelplan opstellen. Tijdens het vraaggesprek herkennen we op basis van tekens en/of symptomen sportspecifieke patronen van specifieke sportletsels, vormen van over- en onderbelasting en valkuilen die specifiek zijn voor de beoefende sport.

 

Behandeling

 

De sportfysiotherapeut behandelt blessures aan alle spieren en gewrichten maar het meest aan knie, enkel en schouder. De sportfysiotherapeutische behandeling richt zich niet alleen op herstel van de blessure, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. Met de gerichte behandeling en adviezen van ons sportfysiotherapeuten kunt u uw training binnen afzienbare tijd op het oude niveau hervatten. Bovendien voorkomt u herhaling van de blessure in de toekomst. Wij trainen u sportspecifiek en functioneel.

 

JUIST WIJ BEGRIJPEN WAAROM SPORT BELANGRIJK VOOR U IS!

 

Ten gunste van uw herstel werken we, waar nodig, samen met andere specialisten zoals bijvoorbeeld de huisarts, medisch specialist (bijv. orthopeed, sportarts), manueel therapeut, sportpodotherapeut, sportpsycholoog en sport diëtist.

 

Wie kan terecht bij een sportfysiotherapeut?

 

1. Alle sporters met sport gerelateerde zorgvragen die een specialistisch antwoord behoeven.

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen:

 

  • Recreatiegebied/breedte sporters
  • Prestatiegerichte/wedstrijdsporters
  • Topsporters

 

2. Mensen die na een langdurige periode van inactiviteit (weer) actief willen gaan bewegen of sporten en daarbij     mogelijk gezondheidsrisico’s lopen.

 

3. Chronisch zieken die een hulpvraag hebben op het gebied van sport en bewegen in relatie tot hun aandoening.

 

Bijvoorbeeld:

 

  • Reumatische aandoeningen zoals Reumatoïde Artritis
  • Logaandoeningen zoals COPD
  • Stofwisselingsstoornissen zoals Diabetes Mellitus
  • Neurologische aandoeningen zoals CVA en M. Parkinson
  • Cardiovasculaire aandoeningen zoals perifeer vaatlijden
  • Oncologische aandoeningen
  • Verschijnselen van een depressie

 

Wat is de meerwaarde van een Master Sportfysiotherapeut?

 

De Master Sportfysiotherapeut onderscheidt zich vooral door specifieke kennis en vaardigheden die belangrijk zijn voor de sportrevalidatie. De keuze die hij maakt voor specifieke verrichtingen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten (evidence based practice), praktijkervaringskennis en de in de (sport)fysiotherapie ontwikkelde richtlijnen. De Master Sportfysiotherapeut is met zijn specifieke competenties in staat om de algemene fysiotherapeutische verrichtingen aan te passen aan het niveau van de sporter en de patiënt. Hij neemt daarbij alle lichamelijke processen in acht die, ten gevolge van de problematiek, een rol spelen en die nodig zijn om op het oude sportniveau weer te kunnen presteren.

 

Wat is de Meerwaarde van een IAS Sportfysiotherapeut?

 

De IAS sportfysiotherapeut onderscheidt zich met name op de aanpak van problemen van het actieve en passieve bewegingsapparaat. Door de gerichte training wordt uw belastbaarheid geoptimaliseerd. De IAS sportfysiotherapeut zorgt voor een adequate begeleiding, die niet alleen uit revalidatie maar ook uit voedingsadviezen bestaat, zodat u uw oude sportniveau weer kunt gaan beoefenen.

 

Mocht u verdere vragen hebben of simpelweg meer informatie willen, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Cindy Rongen

Master Sportfysiotherapeut

 

2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©