ONCOLOGISCHE FYSIOTHERAPIE

 

Aanmelding en onderzoek

 

Voor het starten van de fysiotherapeutische behandeling wordt er geadviseerd om een  verwijzing van de huisarts of de specialist (hoofdbehandelaar) te hebben. Bij de eerste behandeling zullen we samen met u, uw doelen en de hulpvraag in kaart brengen. Hiervoor zullen aanbevolen en gestandaardiseerde testen worden gebruikt. Aan de hand hiervan zullen we in overleg met u het behandelplan opstellen. Doordat bij het oncologisch proces veel disciplines ingezet zijn zal er indien nodig nauw samengewerkt worden met onder ander de internist oncoloog, oedeemfysiotherapeut, huidtherapeut, mammacare verpleegkundige, verpleegkundig specialist, diëtist, psycholoog en de case manager.

Wat doet de Oncologischee fysiotherapeut.

De oncologische fysiotherapeut richt zich specifiek op de stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling.

 

Voorbeelden van klachten:

 • inspanningsklachten
 • pijn
 • fibrosering
 • huidveranderingen
 • contracturen
 • verminderde mobiliteit
 • verstoorde lichaamsbeleving
 • verminderde spierkracht
 • conditieverlies
 • spanning
 • ademhalingsproblemen en vermoeidheid

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk en/of hobby’s.

 

De oncologische fysiotherapeut kan worden ingezet in alle fasen van de ziekte en behandeling: de curatieve fase (de herstelfase), de palliatieve fase en/of de terminale fase. Elke fase vereist een specifieke behandeling/aanpak door de oncologische fysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen per fase verschillen. In de curatieve fase liggen de doelen bij het herwinnen van de verloren of verminderde vaardigheden. In de palliatieve fase liggen de behandeldoelen bij het behouden van de nog aanwezige vaardigheden. In de terminale fase liggen de behandeldoelen vooral in het begeleiden van de patiënt bij de steeds verder afnemende vaardigheden.

 

Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. De patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologische fysiotherapeut kan in dit proces  een ondersteunende rol vervullen

De meerwaarde van de oncologische fysiotherapeut

 

Na het afronden van de opleiding tot algemeen fysiotherapeut hebben wij ons gespecialiseerd in het behandelen van de oncologische patiënt. Door deze opleiding hebben wij de kennis en vaardigheden verworven om de oncologische patiënt adequaat fysiotherapeutisch te onderzoeken en behandelen. Wij hebben geleerd om te controleren of het verwachte effect van de behandeling daadwerkelijk plaatsvindt en daarbij rekening te houden met de complicaties/effecten van de oncologische medische behandeling.

 

Mocht u vragen hebben of alleen informatie willen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©