PRIVACY

 

 

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement

 

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Om u extra te verzekeren van uw privacy zijn naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, nog een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Dit houdt het volgende in:

 

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

 

U heeft het recht om de gegevens die betreffende u zijn vastgelegd in te zien. Indien u vind dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen;

 

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, zelfs niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven wanneer u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

 

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.

 

2015 Copyright: Vergoossen Media Design

©